Paphiopedilum micranthum (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Paphiopedilum micranthum
Na vápencových skalách rostoucí druh z hor na pomezí Číny a Vietnamu; 600-1700 m n. m.
< Botanická zahrada Liberec