Heliconia rostrata (helikonie zobanitá) (čeleď Heliconiaceae, helikoniovité)

Heliconia rostrata (helikonie zobanitá)
Peru
< Botanická zahrada Liberec