Vanda hybrid (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Vanda hybrid
Květy tohoto kultivaru jsou až 10 cm velké.
< Botanická zahrada Liberec