Paphiopedilum druryi (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Paphiopedilum druryi
Druh se vyskytoval v travnatých otevřených vegetačních formacích v jižní Indii. V přírodě byl pravděpodobně vyhuben. Rostlina pochází z nákupu laboratorně rozmnožovaných orchidejí.
< Botanická zahrada Liberec