Pleione grandiflora (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Pleione grandiflora
Roste na pomezí Číny a Vietnamu, v horách 1500-3300 m n. m.
< Botanická zahrada Liberec