Miltonia candida (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Miltonia candida
Epifyt z troipických deštných lesů (zvaných Mata Atlantica) v JV Brazílii.
< Botanická zahrada Liberec