Pleione bulbocodioides (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Pleione bulbocodioides
Endemit Jün-nanu v Číně, Bryofilní (tj. v meších rostoucí) druh rostoucí na skalách, 900-3600 m n. m.
< Botanická zahrada Liberec