Euchile citrina (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Euchile citrina
Roste v horských tropických lesích z dubů a borovic, ve středním a jižním Mexiku.
< Botanická zahrada Liberec