Calopogon tuberosus (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Calopogon tuberosus
Slatiništní orchidej s povrchovými až mělce podzemními hlízami, rozšířený na východě Severní Ameriky od Kanady po Mississippi.
< Botanická zahrada Liberec