Dendrobium devonianum (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Dendrobium devonianum
Východní Hiumálaj a odtud do Vietnamu.
< Botanická zahrada Liberec