Pterois volitans (perutýn ohnivý) (čeleď Scorpaenidae, ropušnicovití)

Pterois volitans (perutýn ohnivý)
Dravá ryba z indo-pacifických korálových útesů.
< Botanická zahrada Liberec