Trillium erectum (trojčetka vznešená) (čeleď Liliaceae s. l., liliovité)

Trillium erectum (trojčetka vznešená)
< Botanická zahrada Liberec