Cypripedium calceolus (střevíčník pantoflíček) (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Cypripedium calceolus (střevíčník pantoflíček)
Příslušník české i speciálně severočeské flóry. Hojný býval, když se dubo-habrové lesy obhospodařovaly starým způsobem jako tzv. pařeziny.
< Botanická zahrada Liberec