Thunia marshalliana (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Thunia marshalliana
Barma, Thajsko, J. Čína. Roste na zemi i v rozsochách kmenů; opadavá orchidej s asi 70 cm vysokými prutovitými lodyhami.
< Botanická zahrada Liberec