Polystachya ottoniana (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Polystachya ottoniana
Epifyt a petrofyt v jižní Africe (Mozambik, JAR, Svazijsko); roste v poříčních lesích. Miniaturní druh.
< Botanická zahrada Liberec