Euchile mariae (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Euchile mariae
Epifyt z tropických dubových lesů v severozápadním Mexiku.
< Botanická zahrada Liberec