Arpophyllum spicatum (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Arpophyllum spicatum
Roste v e Střední Americe a na severu Jižní Ameriky, na stromech, skalách i na zemi.
< Botanická zahrada Liberec