Maxillaria molitor (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Maxillaria molitor
Chladnomilný epifyt z tropických mlžných lesů 1900-3200 m n. m. v Ekvádoru.
< Botanická zahrada Liberec