Encyclia fucata (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Encyclia fucata
Bahamy, Kuba, Hispaniola; v lesích, savanách a na skalách korálového původu.
< Botanická zahrada Liberec