Liparis distans (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Liparis distans
Roste v J Číně a S Vietnamu jako epifyt, petrofyt na vápencových mechem obrostlých skalách i na zemi v tropických lesích 500-2100 m n. m.
< Botanická zahrada Liberec