Sophronitis wittigiana (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Sophronitis wittigiana
Známa i jako Sophronitis rosea. Endemit státu Espirito Santo, Brazílie. Roste v zamokřených tropických deštných lesích a v mlžných lesích 700-2000 m n. m.
< Botanická zahrada Liberec