Laelia cinnabarina (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Laelia cinnabarina
Druh rostoucí na žulových skalách v jihovýchodní Brazílii.
< Botanická zahrada Liberec