Laelia lundii (čeleď Orchidaceae, vstavačovité)

Laelia lundii
Roste na stromech i skalách 700-1000 m n. m. v jižní Brazílii a Bolívii.
< Botanická zahrada Liberec