Chiloscyllium arabicum (žralůček perský) (čeleď Hemiscyllidae, žralůčkovití)

Chiloscyllium arabicum (žralůček perský)
Paryba počítaná mezi žraloky v širším slova smyslu. Druh je v BZ rozmnožován.
< Botanická zahrada Liberec