Lycopodium squarrosum (plavuň kostrbatá) (čeleď Polypodiaceae, plavuňovité)

Lycopodium squarrosum (plavuň kostrbatá)
Tropická Asie, Filipíny, Polynésie.
< Botanická zahrada Liberec