Selaginella erythropus (vraneček krvavý) (čeleď Selaginellaceae, vranečkovité)

Selaginella erythropus (vraneček krvavý)
Tropická Amerika. České jméno se vztahuje k jejím krvavě zbarveným oddenkům.
< Botanická zahrada Liberec