Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie
 

Co je MOSS GARDENING

 Mechové zahradničení.

Mechy, játrovky a rašeliníky (souborně zvané mechorosty) jsou rostliny nekvetoucí, výtrusné. V přírodě jsou časté, avšak jako záměrně užívaný výtvarný prvek v zahradním umění jsou kvůli životním nárokům a různým potížím při jejich pěstování dosti neobvyklé. Vždyť vlhké mechové koberečky bývají za suššího počasí ničeny kosy hledajícími potravu, vláknité stélky některých druhů zase odnáší zpěvné ptactvo na stavbu hnízd. Existuje ovšem dobrá kniha s radami: Schenk G. (2000): Moss Gardening: including lichens, liverworts and other miniatures.- 6. ed., Timber Press, Portland. V expozicích Botanické zahrady jsou mechorosty využity na několika místech. Mechorostům se nejlépe daří na podzim, když je vlhko a chladno. Mají jiný biorytmus a jiné životní strategie než kvetoucí rostliny, takže mnohé přečkávají teplé a sušší léto ve stavu seschnutém, dočasně neživotném.

 

 

 

 

 

Ploník jalovcový na umělém skalisku v expozici. Ploník jalovcový na umělém skalisku v expozici. Poduška ploníku obecného v expozici Design v duchu přírody. Poduška ploníku obecného v expozici Design v duchu přírody.
V Orientální zahradě tvoří játrovka a mech břehy naznačeného potoka. V Orientální zahradě tvoří játrovka a mech břehy naznačeného potoka. Rašeliník tvoří rámec atraktivním masožravým špirlicím v alpinu. Rašeliník tvoří rámec atraktivním masožravým špirlicím v alpinu.

 

Krása mechorostů tkví hlavně v podivuhodných barvách jejich koberců či bochánků, v odstínech od nasivělých, přes temně zelené, až po zlatisté. Očima vnímaná mechová zeleň prý v lidském mozku vyvolává tvorbu endorfinů – biochemických působků dobré nálady. Pouhým okem je však sotva vidět filigránská krása příliš drobných stélek. Ve vstupním pavilonu A je proto umístěn umělecky vypracovaný nosník, na němž jsou početné makrofotografie různých hezkých mechorostů v potřebném zvětšení.

 

 

 

 

 

 

 

Marchantia polymorpha (porostnice mnohotvárná) Marchantia polymorpha (porostnice mnohotvárná) Climacium dendroides (drabík stromkovitý) Climacium dendroides (drabík stromkovitý) Atrichum undulatum (bezvláska vlnkatá) Atrichum undulatum (bezvláska vlnkatá) Dicranum polysetum (dvouhrotec čeřitý) Dicranum polysetum (dvouhrotec čeřitý)
Fissidens taxifolius (krondlovka tisolistá) Fissidens taxifolius (krondlovka tisolistá) Grimmia pulvinata (děrkavka poduškovitá) Grimmia pulvinata (děrkavka poduškovitá) Hypnum vaucheri (rokyt Vaucherův) Hypnum vaucheri (rokyt Vaucherův) Mnium seligeri (měřík Seligerův) Mnium seligeri (měřík Seligerův)
Pleurozium schreberi (travník Schreberův) Pleurozium schreberi (travník Schreberův) Philonotis fontana (vlahovka prameništní) Philonotis fontana (vlahovka prameništní) Sphagnum papilosum (rašeliník bradavčitý) Sphagnum papilosum (rašeliník bradavčitý) Sphagnum rubellum (rašeliník červený) Sphagnum rubellum (rašeliník červený)

[Česká jména jsou převzata z klasické monografie Pilous Z. et Duda J. (1960): Klíč k určování mechorostů ČSR.- Nakladatelství Československé akademie věd, Praha.]

<< zpět na úvodní stránku                      přehled dalších satelitních stránek >>

 

 

 
© J. M. POST