Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie
 

NOVINKY:

14. května: 

Podívaná na úspěch ve světovém měřítku.

V pavilonu D se dnes objevil výjimečný dočasný exponát. Na vysvětlující tabulce je následující text:

V růžici právě rozkvétající bromeliovité rostliny Vriesea regina se v úžlabích listů drží voda. Rozmnožují se tam téměř mikroskopicky malí živočichové, souborně zvaní plankton. Právě díky nabídce této potravy se vyvinula velmi specializovaná masožravá rostlina bublinatka lotosolistá (Utricularia nelumbifolia), lovící ve vodě drobnou, ale početnou potravu pomocí pastí podobných měchýřkům. Tyto pasti se uzavírají záklopkou a uvnitř rostlina vytvoří podtlak. Jakmile se kořist přiblíží a dotkne se citlivých chlupů na záklopce, záklopka se prudce otevře dovnitř, kořist je nasáta, a potom se past opět uzavře. Tento druh bublinatky se štítovitými listy, který zde vidíme kvetoucí modrofialovými květy, může růst výhradně tímto způsobem, v růžici hostitelské rostliny. Oba druhy se v přírodě vyskytují pouze v pohoří Serra dos Órgãos v jihovýchodní Brazílii, jsou to tedy mimořádně vzácné endemity.

Žádná jiná botanická zahrada na světě dle našich informací dosud tyto rostliny v symbiotickém spojení neukázala!

Vriesea osídlená masožravou bublinatkou. Vriesea osídlená masožravou bublinatkou. Krásné květy bublinatky lotosolisté. Krásné květy bublinatky lotosolisté. V pavilonu D se objevil výjimečný dočasný exponát. V pavilonu D se objevil výjimečný dočasný exponát.

  

 Zpět na Novinky

 
© J. M. POST