fotogalerie
 

NOVINKY:

22. prosince: 

Nelekněte se

V pavilonu I - Květnice jsou trsíky čínských kopytníků. Trvá dlouho, než se tyto rostliny ujmou a po přesazení zesílí a kvetou. Mají totiž myrkorhizu (symbiózu s půdními houbami), což je vždy problém. Květy jsou nyní vidět u dvou zobrazených druhů, dosti skryté pod listy. Až si jich díky této poznámce povšimnete, nelekněte se toho, že vypadají jako trochu plesnivé sušené maso. Některé sběratele botanických kuriozit to láká a po těchto kopytnících touží.

Kopytník Asarum devayi Kopytník Asarum devayi Asarum delavayi Asarum delavayi Asarum maximum Asarum maximum

P. S.: V naší květeně máme kopytník evropský:

Kopytník evropský (Asarum europaeum) Kopytník evropský (Asarum europaeum) Asarum europaeum Asarum europaeum Asarum europaeum Asarum europaeum

 

Agapetes hadovitý je drahoušek.

Představte si tropický keř příbuzný borůvce, jenž roste v džunglích vysoko na stromech a dlouhé hadovité větve mu visí v obloucích. Tak vypadá Agapetes serpens z jihovýchodní Asie. 

V literatuře se vžil český název "pětikřídlec" (protože dříve se tento keř řadil do rodu Pentapterygium). Toto jméno je však třeba zamítnout, protože způsobuje zmatky, jsouc zavedeno i pro zcela jiné rostliny, bežně i pro tropické stromy rodu Shorea. Taktéž lze nalézt jméno "agapetka plazivá". Zde lze mít námitku proti druhovému přívlastku "plazivá", protože je to jen jeden z možných významů, a přitom neodpovídá vlastnostem druhu; není plazivý! Slovo "serpens" znamená také "had" i "hadovitý". To již pravdě odpovídá lépe, zejména když listy na větvích jsou uspořádány jako hadí šupiny. V nadpisu jsem si s tímto zmatkem poradil tak, že jsem latinské vědecké jméno rodu raději přijal bez komolení do češtiny (ne tedy "agapetka"). Zní dobře; a používání nevhodných a nevžitých českých jmen není závazné podle žádných pravidel. Druhový přívlastek "hadovitý" je pak výstižným překladem z latiny.

Zbývá vysvětlit, pro je Agapetes drahoušek. Latinské rodové jméno vzniklo z řeckého slova agapetos, což opravdu znamená "drahoušek". Tak ten drahoušek nyní kvete v pavilonu I - Květnice, kde je zavěšen hned za dveřmi.

Agapetes hadovitý (Agapetes serpens) Agapetes hadovitý (Agapetes serpens) Agapetes serpens Agapetes serpens

 

Umění nechtěného.

Jednou jsem již tuto frázi v nadpisu použil a už je to tu zas! Dnes jsem chtěl v pavilonu akvárií překontrolovat, jak se daří mořské škebli zévě velké (Tridacna maxima), kterou jsme umístili blízko k hladině aby její modrý plášť byl co nejvíce osvětlen. Nemohl jsem si nepovšimnout, že tím se dostala do sousedství žlutého korálu Parazoanthus gracilis a vypadá to jako záměrná kombinace barev. Je to však jen náhoda, ne aranžérské umění.

Druhý druh zévy (Tridacna derasa) v téže nádrži zase nalézá dobré podmínky spíše na dně, kde rád hledá potravu i ryba bodlok hnědý (Zebrasoma scopas). Již jsem mačkal spoušť, když se přitočil do záběru. Já jej tam nepotřeboval, ale učinil fotografii čímsi zvláštním. I to bylo "umění" nechtěného.

Tridacna maxima Tridacna maxima Tridacna derasa Tridacna derasa

Dva krásné druhy parmovců.

Parmovci jsou rybky plaché. Máme je ve dvou mořských nádržích, každý z druhů jinde. Nyní je v Botanické zahradě poměrně klid, chvění působeného dupáním návštěvníků není tolik, aby se parmovci skrývali. Nyní je tedy příležitost dobře si jejich krásu prohlédnout.

Parmovec skvělý (Pterapogon kauderni) Parmovec skvělý (Pterapogon kauderni) Parmovec příčnopruhý (Sphaeramia nematoptera) Parmovec příčnopruhý (Sphaeramia nematoptera)

 

  Zpět na Novinky

 
© J. M. POST