Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie
 

NOVINKY:

22. srpna: 

Viktorie královská noc poté.

Minulé noci kvetla v pavilonu L viktorie královská, čehož bylo využito ke sprášení s jiným exemplářem z pavilonu E. Včerejší zpráva to popisuje a ilustruje. Navazuji na ni snímky z právě uplynulé noci, kdy se květ proměnil do autogamické fáze. V tomto tvaru květ v přírodě propouští své dosud uvězněné opylovače, brouky z rodu Cyclocephala. Na snímcích je vidět uprostřed květu otvor, z něhož vylézají, a potom musí kvůli vzletu vyšplhat po napřímených silných tyčinkách. Tyčinky jsou na snímcích k poznání podle čárkovitých puklých prašníků se nápadným žlutým pylem. Vzlétající brouci přenášejí na svých ochlupených tělech pyl k bílým květům jiných viktorií, čímž zajišťují cizospášení.

Květy v této fázi jsou zpravidla otevřené ještě v ranních hodinách po otevření Botanické zahrady.

Dokud je květ nad vodou (na vodě, neponořený), má fungující bliznu na dně své dutiny. Poslední snímek ukazuje, co se stane k ránu: Tyčinky, z nichž se sype pyl, se nakonec všechny vkloní do středu. Prašníky se ocitají přímo nad otvorem do dutiny, takže ji již není vidět. Pyl tedy může propadávat otvorem přímo na bliznu. Tento mechanismus funguje jako náhradní (a geneticky méně výhodné) řešení v případě, že květ nebyl v první, bílé fázi sprášen. U bílého květu fungovaly jenom blizny (květ proterogynický), ale tyčinky měly ještě neprasklé prašníky. Samosprášení proto nebylo ještě možné. 

Závěrečná fáze - samoopylení. Závěrečná fáze - samoopylení.

 

 

 

Měření květů viktorie Cruzovy.

Během uplynulé noci bylo pořízeno měření, které bylo předtím provedeno u viktorie královské. Šířka květu je 26 cm. Také tento květ svoje nitro vyhřívá. Naměřené hodnoty jsou vidět na dolních snímcích, kce 1 dílek teploměru znamená 0,2 °C. Vzduch poblíže květu měl teplotu 27,1 °C. Nitro květu mělo teplotu 31,4 °C. Oteplení tedy činilo 4,3 °C.

Květy v této fázi je možné vidět otevřené ještě ráno po otevření Botanické zahrady jen tehdy, je-li právě zatažená obloha. Vlivem oslunění se květ velmi rychle zavírá.

Uplynulé noci.... Uplynulé noci.... Způsob měření teploty. Způsob měření teploty.
Teplota vzduchu vedle květu. Teplota vzduchu vedle květu. Teplota v dutině květu. Teplota v dutině květu.

  Zpět na Novinky

       
 
© J. M. POST