fotogalerie
 

NOVINKY:

25. října: 

Luxusní kniha o Botanické zahradě Liberec. (Fejeton)

Představíme ji v krátkosti:

Botanická zahrada dosáhla věhlasu, při kterém je záhodno shrnout konkrétní informace o úrovni expozic a sbírek vzácných rostlin ve formě knižní monografie.  Naději na vydání reprezentativní knihy skýtal projekt spočívající ve spolupráci s podobným pracovištěm v Německu, v Sasku. (Kniha proto obsahuje i obšírnou kapitolu o historicky cenných sbírkách kamelií, hortenzií,  pěnišníků a miniaturizovaných dřevin při zámku Pirna-Zuschendorf, jejímž autorem je Matthias Riedel.) "Průvodce Botanickou zahradou Liberec a nahlédnutí do botanických sbírek Landschloss Pirna-Zuschendorf" letos vyšla česky a v německém překladu. Dvojí vydání je opatřeno pouzdrem s botanicky laděným designem a vloženou dárkovou vstupenkou do Botanické zahrady. Více ZDE.

Jde o luxusní vydání, které dle pravidel pro podobné projekty není prodejné a slouží k exkluzivní reprezentaci. Je však již nyní veřejně dostupné ve všech větších českých knihovnách, včetně liberecké. Děkujeme za podnět k vypracování rukopisu, který oba spoluautoři, kteří na něm pracovali po večerech po skončení pracovních povinností v zaměstnání, dodali bez nároku na jinak obvyklý honorář. Tímto podnětem byl uvedený projekt splněný k 30. červnu 2017. Ve slušné společnosti se prý ze zásady nemluví o penězích, a tak jen uvádím, že Botanická zahrada jako vydavatel publikace zatím po dvou pokusech o potřebná značně komplikovaná hlášení a dokladování disponuje jen 28 výtkami, toť vše.

Včera si spoluautor i hlavní autor nalezli čas, také pozvali vědeckého recenzenta a grafika knihy ( dvě osoby mající značný vliv na kvalitu knihy) a rovněž své kolegy z české i německé zahrady: Vydaná kniha (dvojkniha) byla slavnostně uvedena v život společným přípitkem po oficiálních proslovech. Následovala neformální část oslavy s malým pohoštěním, jak je při podobných příležitostech obvyklé.

Nejvýznamnějším řečníkem byl profesor Univerzity Karlovy Jan Jeník, zmíněný recenzent (vědecký oponent manuskriptu). Jeho světová prestiž je vynikající, neboť například za činnost v oboru globálního životního prostředí obdržel v roce 1993 prestižní Cenu UNESCO Sultána Quaboose. Ta je čímsi jako Nobelovou cenou na poli obecné ekologie.  

Z tohoto sdělení se, jak vidím, jaksi vytratil hlavní autor publikace (a současně i této zprávy o oslavě). Je znám častým opakováním lidového rčení: "Všechna sláva - polní tráva!" A má rád Travenův román i film "Poklad na Sierra Madre". Příběh s prostředky na zmíněný projekt je velmi podobný jako ten o touze po zlatě v románu a filmu.

Přátelskou atmosféru mezi družnými dobrými zahradníky, ať již z Čech či Německa, si autor vychutnával jako symbolické dovršení své nelehké práce na díle a ostatně i předmětu (expozicích dle jeho projektů), o němž psal. Dnes se těší, že se převleče do pracovních kalhot, vyhrne si rukávy příjemné flanelové košile a věnuje se práci s úžasnými rostlinami - čímž je též znám. Společenskou únavu je třeba setřást a z těch dvou deci oslavného přípitku a krásy kratičké lichotivé slávy Botanické zahrady spolehlivě vystřízlivět.

Kniha má 192 strany a 490 fotografií. Kniha má 192 strany a 490 fotografií. Vydání zvláště v české a v německé verzi v efektním pouzdru.  Vydání zvláště v české a v německé verzi v efektním pouzdru. Profesoru Jeníkovi naslouchají němečtí hosté. Profesoru Jeníkovi naslouchají němečtí hosté.
Kniha byla uvedena v život slavnostním přípitkem. Kniha byla uvedena v život slavnostním přípitkem. Neformální část oslavy. Neformální část oslavy. Povinná publicita projektu. Povinná publicita projektu.

 

Výborné akvizice do sbírky bonsají pro interiéry.

V tomto týdnu byly dovezeny dvě zobrazené bonsaje, prvá o výšce 50 cm (měřeno včetně nádoby) a ve věku 25 let, druhá o výšce 40 cm a ve věku 45 let. Po nezbytné aklimatizaci v podmínkách Botanické zahrady budou spolu s jinými bonsajemi vystaveny v příslušné expozici. Podařené kousky, co říkáte?! 

Kozlovoň drobnolistá (Premna microphylla) Kozlovoň drobnolistá (Premna microphylla) Jamovec širolistý (Phillyrea latifolia) Jamovec širolistý (Phillyrea latifolia)

 

  Zpět na Novinky

 
© J. M. POST