fotogalerie
 

NOVINKY:

5. března: 

Jsou botanici blbí? (Fejeton)

Ta otázka není nijak arogantní, povýšenecká, ani nemá "dělat do vlastního hnízda". Nadnést se však musí, mám-li aktuálně psát o své oblíbené rosnatce.

Rosnatka dvojitá pochází z východní Austrálie, Tasmánie a Nového Zélandu. Při tak velkém areálu vykazuje značnou variabilitu. Nejobyčejnější je varieta, která má jednoduše vidličnatě rozdvojené listy. Popsal ji J. Labillardiére r. 1804. V přírodě i v kultuře existuje také o něco vzrůstnější varieta, která má ještě 2x rozdvojené čepele, dosahující dle našich měření šířky až 49 cm! Také tato rosnatka byla popsána již dávno, v roce 1819, pod jménem Drosera dichotoma J. E. Smith. A teď to začne:

Botanici se později celkem rozumně shodli na názoru, že dvakrát rozdvojená robustní rosnatka spadá do variability rosnatky dvojité (Drosera binata). Její do té doby platné jméno tím bylo prohlášeno za pouhé neplatné synonymum staršího, a tedy jedině platného jména D. binata. Nicméně, odlišnost dvakrát rozdvojené rosnatky je nápadná a kvůli výskytu v přírodě by měla mít nějaké botanické pojmenování. Obyčejná D. binata to prostě není. Roku 1976 se situaci pokusil J. Mazrimas na stránkách časopisu Carnivorous Plant Newsletter (což je mezinárodní autorita) napravit tím, že sledovanou rosnatku popsal jako Drosera binata var. dichotoma. Načež botanici "učinili objev", že jméno této variety je podle Mezinárodního nomenklatorického kódu neplatné. Nikdo nyní nemá odvahu ani chuť pokoušet se dát této botanickou vědou ignorované rosnatce platné jméno. A tak botanici mají pěkná pravidla a zákony, ale ani po 199 letech nemají jméno pro rostlinu, kterou pro své experimenty používal i věhlasný Darwin. Za tohoto stavu nechť si každý zodpoví v nadpise položenou otázku sám.  Hluboký rozdíl mezi popsanými rosnatkami lze vidět v našem pavilonu D.  

Rosnatka dvojitá (Drosera binata) Rosnatka dvojitá (Drosera binata) Drosera binata Drosera binata
Drosera binata var. dichotoma Drosera binata var. dichotoma Drosera binata var. dichotoma Drosera binata var. dichotoma

 

Kosatec japonský vykvetl v pavilonu I.

Druhový přívlastek ukazuje na japonský původ tohoto kosatce pěstovaného kdysi v "zimních zahradách", i když roste také v Číně, kde je pravděpodobně původní a odkud byl asi kdysi do Japonska rozšířen lidmi. Iris japonica byl poprvé jmenován Carlem Petrem Thunbergem (švédským lékařem a botanikem) v jeho publikaci "Flora Japonica" z roku 1784. Sazenice do Evropy dovezl v roce 1792 Thomas Evans z Východoindické společnosti, a sice z Číny. The Royal Horticultural Society kosatci udělila r. 1994 prestižní ocenění “Award of Garden Merit”.

Kosatec japonský (Iris japonica) Kosatec japonský (Iris japonica) Iris japonica Iris japonica

  

  Zpět na Novinky

 
© J. M. POST