Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie

NOVINKY:

5. února: 

Tajný život australské flóry. (Fejeton)

Zašel jsem udělat pár fotek do pavilonu C - Australis, aby bylo něco do této rubriky "Novinky". Bylo by o čem psát, vždyť ke květu se podruhé v historii BZ chystá žlutokap sivý (Xathorrhoea glauca). Každým dnem mu do výšky přirůstá "bodlo", mohutné vyvíjející se květenství. Klátí se při tom, ohnuté jeden den doleva, pak zas doprava, anebo zas dopředu či dozadu. Mává tím útvarem při růstu, byť pomalu, jako by se napřahoval klackem k úderu. Musel jsem zapřemýšlet o tom, že žádný návštěvník nemůže při jediné návštěvě vidět to, co vídám já, častý pozorovatel. Mnohé zůstává pohledům návštěvníků skryto i kvůli větší vzdálenosti zajímavostí od stezky. Květena v pavilonu si ovšem žije nezávisle na divácích. A tak úžasný Calothamnus rupestris je neviděn, v pozadí. Že na křoví, které dosud vypadalo jako neladná polosuchá změť a zve se Melaleuca radula, je najednou mnoho střapečků v barvě růžové, toho si také asi nikdo nevšimne. Vzácná proteovitá rostlina Hakea bucculenta vypadá opravdu nevšedně, "australsky" divoce, ale mezi jehlicovitým listím jsou její květenství  snadno přehlédnutelná!

Co s tím, že tohle všechno zůstává tajemstvím pro platícího diváka? Na tu otázku mám možná nelíbivou odpověď, kterou mne za dlouhá léta odborného působení naučila sama příroda. Poezie a půvab, činící přírodu tak žádoucí, tkvějí právě v tom, že ona se "nevystavuje" na odiv. Má své skryté vlastnosti, neviděné jevy, které ne každý pochopí a zpozoruje. Přesto si z přírody, tedy z terénního bádání a návštěvy nějakého hodnotného místa, vždy s povděkem odnáším nějakou tu znalost, drobné příležitostné pozorování a něco k přemýšlení. A tak se člověk nakonec dopracuje k respektu vůči tomu, co dané možnosti nabízejí, a necítí se přírodou ošizen.

Xanthorrhoea glauca Xanthorrhoea glauca Melaleuca radula Melaleuca radula
Calothamnus rupestris Calothamnus rupestris Hakea bucculenta Hakea bucculenta

 

Tajný život mořské nádrže. (Fejeton)

Zašel jsem dnes podívat se na mořskou úhořovitou rybu murénu síťkovanou. Nedávno se  mi kvůli ní dostalo upozornění, že informační tabulka k akváriu pojednává o "malém exempláři", ale čas uběhl a muréna je dospělá. Nebýt to druh spíše číhavý, nepříliš omezovaný danými možnostmi, byla by nádrž již malá. Muréna již dávno není "jako tkanička do bot", ale je z ní mocný predátor a ústřední exponát. 

V nádrži jsou přitom i jiní živočichové. Třebas "mořští ježci" čili ježovky. Pohybují se zvláštním způsobem, nemajíce nohy ani schopnost plazit se. Jedna ježovka vévodila na útesu, protože na ni si ani dravá a chtivá muréna netroufne. Za chvíli ježovka jako by popřela fyzikální zákony, svým bodlinatým spodkem napochodovala na čelní sklo a po jeho hladkém povrchu vystoupala. Vidět spodek ježovky v činnosti, to se nemůže podařit ani v moři. Je to přednost akvária, že odhalí podivuhodné děje.  

Ježovky oškrabují z útesu řasy, ale při tom slupnou jakoukoli organickou hmotu. Jak se zdá, láčkovec sasanka zelená se jich obávat nemusí. Je žahavá a má nebezpečná chapadla. Těmi dokáže uchvátit i plovoucí rybku, ta chvíli marně bojuje o život, a potom ji chapadla podají do centrálního otvoru a sasanka ji pozře. Nikdo by netušil, že takový způsob obživy je nedostatečný. Příležitostí k lovu je příliš málo. A tak sasanka má něco tajného ve svém životě. Když se dobře zadíváme na báze chapadel, zpozorujeme tam zelenou barvu. Tam totiž v otrockém zajetí žijí myriády jednobuněčných řas. Ty přijímají světelnou energii, vyrábějí živiny, samozřejmě pro sebe. Ale sasanka část řasové populace stráví ke svému prospěchu. Řasy - otrokyně - sasanku vyživují.

Kolik asi dalších tajemství i ten malý ekosystém akvária má? Jeden tedy spatřuje jenom akvárium s velkou hrozivě vypadající rybou, druhý ale spatřuje záhadné společenstvo organismů v podivných symbiotických nebo antagonistických vztazích. Rádi bychom, kdyby expozice Botanické zahrady byly inspirací pro ten druhý, lépe vystihující způsob nazírání na přírodniny.  

Muréna síťkovaná  (Gymnothorax favagineus) Muréna síťkovaná (Gymnothorax favagineus) Ježovka diadémová (Diadema setosum) Ježovka diadémová (Diadema setosum) Diadema setosum na skle akvária. Diadema setosum na skle akvária. Sasanka zelená (Anemonia viridis) Sasanka zelená (Anemonia viridis)

 

 

 

 

 Zpět na Novinky

 
© J. M. POST