fotogalerie
 

NOVINKY:

8. listopadu: 

Kojoba od Agua Azul a její příběh.

Kojoba stromovitá (Cojoba arborea) je tropický strom ze Střední a Jižní Ameriky, kde roste ve vlhkých pralesích podél řek, preferuje vápnitý podklad. Staré exempláře jsou vysoké, a tak potřebují k udržení stability opěrné pilíře, v něž vybíhá báze kmene. Dřevaři kojobu stromovitou těží, neboť skýtá kvalitní dřevo podobně těžké a tvrdé jako u dubů, s krásnou medovou barvou.

Nyní mladý, asi 1,5 m vysoký exemplář již vykvetl a lze jej vidět v pavilonu E - Neotropis. To je příležitost popsat příběh, jak tuto kojobu Botanická zahrada získala. 

Svého času se několik pracovníků zúčastnilo expedice do jižního Mexika, a ta se dostala i do státu Chiapas, kde jsou známé mayské svatyně, objevené v pralesích. Mayové, tvořící dílčí etnikum Lacandonas, žijí v Chiapasu dodnes. Někteří žijí tradičním způsobem v malých vesnicích a v pralesích si kácejí vždy na několik málo let plochy pro svá pole kukuřice a fazolí. Občas, když se pole vyčerpají a ztratí úrodnost, se musejí přestěhovat. Může při tom docházet i ke sporům o území mezi různými skupinami. Indiáni jsou stejně závistiví a nepřející, jako jsme my v blahobytné Evropě. V místech známých jako vodopády na Río Agua Azul se stalo, že na území již osídlené přitáhla jiná skupina, zbudovala si tam také dřevěné chatrče a začala kácet les. Prohlašovala, že je v těch místech původnější než ti usazení zemědělci, protože tam žili již jejich pradědové. Mexická vláda takové spory zná, a tak občas vyšle policejní oddíl, který indiánům především zabaví veškeré střelné zbraně. Nově přišedší Lakandonci začali závidět těm usazeným, že mají výdělky z prodeje suvenýrů cestovatelům a z honorářů pro průvodce. To zpozoroval párek mladých narkomanů z USA, který se k přišedším indiánům vetřel a začal podněcovat snahu překazit právě výdělky z turismu.

Za této situace směřovala naše výprava s indiánským vůdcem hlouběji do pralesů. Když se octla mimo jakoukoli možnost pomoci, byla přepadena těmi staronovými přivandrovalými Lakandonci. Strach nevzbuzovaly ani tolik namířené úplně rezavé pušky, jako mačety, s nimiž Lakandonci mistrně zacházejí. Již jsme se v duchu loučili s fotoaparáty, vybavením v batozích i penězi. Štěstím bylo, že zmíněným gringům z USA šlo o něco jiného. Ve jménu indiánského odboje požadovali, abychom co nejdříve dali na internet sdělení o tom, jak je Agua Azul nebezpečné místo, kam se vůbec nedá cestovat. Okrást nás si netroufli. Našeho vůdce ovšem vyhnali, musel se vrátit, a nás propustili do pralesů, ať si tam bloudíme. Tak jsme bloudili. Právě tam někde u Agua Azul byla sebrána semena kojoby, kvetoucí dnes ve skleníku. Je to malý zázrak: Semena tohoto stromu si podržují klíčivost jen několik dní a po pouhých 25 dnech již nevyklíčí vůbec žádné. My jsme se však během několika dní vraceli letadlem z México City domů a kojoba to přežila.

Kojoba stromovitá (Cojoba arborea) Kojoba stromovitá (Cojoba arborea) Cojoba arborea Cojoba arborea
Cojoba arborea, opěrné pilíře. Cojoba arborea, opěrné pilíře. Cojoba arborea, zralý lusk. Cojoba arborea, zralý lusk.
Agua Azul, naleziště druhu. Agua Azul, naleziště druhu. Vodopády na Agua Azul. Vodopády na Agua Azul.

 

  

Podražec trojocasý - porodní rostlina.

Aristolochia tricaudata, jak zní jeho vědecké jméno, pochází z týchž oblastí Mexika jako předešlý druh. Také nyní kvete v Pavilonu E. V přírodě je ovšem velice vzácný. Označení "porodní rostlina" dostal proto, že v lidové mayské medicíně se používal k vyvolání porodu. Samozřejmě, že to při nepřesném dávkování muselo být krajně nebezpečné.  

  

 

  Zpět na Novinky

 
© J. M. POST