Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie
 

BZ JE OTEVŘENA DENNĚ od 8 DO 18 hodin. 

 

 • NOVÁ KNIHA o BZL. (K dostání v pokladně i na dobírku.)
 • Dárkové vstupenky mají časově neomezenou platnost. (K dostání v pokladně i na dobírku.)
 •  Odpovídáme na četné dotazy: Svatby se v BZ nekonají.
 • Odpovídáme na četné dotazy: Vstup do BZ se psem (byť v tašce) není dovolen. Asistenční psi mají výjimku.

Výstava právě probíhá, ale jen do konce října. Nejrozsáhlejší přehled krkonošské květeny v přítomné době na komentovaných aktuálních fotodokumentech z terénu.

 

 • 18. října:

Svicník Sandersonův (Ceropegia sandersonii) Svicník Sandersonův (Ceropegia sandersonii) Africké kuriozity v horním patře skleníků. "Jsem z toho mrtvej", pronesl jeden ze studentů, kteří dnes navštívili Botanickou zahradu; tak jsem to, nechtě, zaslechl. Týkalo se to zřejmě prohlídky expozic v přízemí. ....

 Více zde...

 

 

 • 17. října: 

Cycas revoluta Cycas revoluta Čerstvý zásah do expozice "Pravěk". Každá expozice má design projektovaný podle hledisek estetických, ale i podle nároků rostlin a z pohledu názornosti pro diváky. Je jasné, že pak je nutno udělat různé kompromisy ….

 

 

 

 

 

 

Co kutíme v zázemí. Každá botanická zahrada musí mít pěstitelské zázemí, kde se pěstují rostliny připravované pro expozice a výstavy, vysévají se novinky, aklimatizují se mladé nově získané rostliny. Letos jsme například rozšířili ….

Více zde...

 

 

 

 

 

 

 • 15. října:

Odontoglossum grande Odontoglossum grande Famózní orchideje. Jak jinak charakterizovat zobrazené druhy? Vždyť květenství …. 

 

 

 

Vodopád ožil po dvou měsících. Pavilon "Pravěk" vždy překvapoval hřmícím vodopádem, na nějž hnalo vodu ponorné čerpadlo s výkonem 40 l za vteřinu. Když se nedlouho po uplynutí záruční doby porouchalo, a ukázalo se, že je neopravitelné ….. 

 

Podivnost daná do pavilonu F. Tu rostlinu, kterou jsme ve dvou exemplářích umístili mezi vysoké kaktusy, stále ještě považují za raritu. Byla objevena až v únoru r. 1979 …..

 

Skeptik se doznává, aneb glosa k dnešní fotografii rašení zmijovce titánského. Jde o tu fotografii poslední v níže uvedené řadě. A inzerované doznání se týká mých komentářů pronesených k stadiím vývinu zmijovce titánského na fotografiích předcházejících …..

 

Bonsaje právě vystavené a jejich příběhy. Marhanik granátový (Punica granatum) na dvou horních fotografiích právě nese dozrávající granátové jablíčko a další dozrávají. Lidé vidí zdánlivě mrtvý kmen, starý již 47 let, a nevěří v pravost plodu. Je skutečně pravý. …. 

Více zde...  

 

 

 

 • 14. října:

Aristolochia tricaudata Aristolochia tricaudata Opravdu podivuhodné podražce (Aristolochia). Podražce mohou být liánami, některé jsou ale keře. Tři takové právě vykvetly v pavilonu E …..

 

 

Kaktusy zalézající pod zem. Kaktusy rodu Ariocarpus jsou z mexických suchopárných pustin. V zemi mají tlustý kořen řepovitého tvaru, který je za sucha smrštitený a za vlhka bobtnající. Když poušť vyprahne, kořen se scvrkne a nadzemní zelená část kaktusu se zaboří do povrchu terénu ... 

 

Krásná ekvádorská tillandsie kvete v pavilonu F. V pavilonu F je vystavena solidní kolekce rodu tillandsie, některé druhy právě vykvetly. Nad jiné ale vyniká ekvádorský epifyt Tillandsia cyanea ….

 

Stromička Ernstova - malá palma se silným příběhem. Stromička Ernstova (Chamaedorea ernesti-augusti) právě nese svoje první plody, od té doby, kdy v naší BZ vzklíčila ze semen posbíraných v jižním Mexiku. 

Více zde...

 

 

 • 11. října:

Zanadávat si je takové české! Možno i v Botanické zahradě. (Fejeton) Nevím, jak kdo, ale nezastávám názor, že typická česká povaha neexistuje. Vidím ji (s malými individuálními odchylkami danými výchovou) takto ….

 

 

Ošklivá káčátka mezi orchidejemi. Jsou orchideje, které mají úžasnou podobu, ale krásnými by je nazval málokdo. Navíc spíše smrdí než voní. Právě takové lze považovat za zvláštnost hodnou ocenění …..

 

Dočasný exponát v pavilonu I: zvláštní netýkavka. Rod netýkavka je zastoupen i v české květeně a jmenuje se tak podle schopnosti semeníků reagovat na dotyk. Jsou-li zralé, po dotyku prasknou a rozstřelují semena. Vystavený druh ... 

 

Čeho si povšimnout v pavilonu I - Květnici. Beloperone guttata (chmelníček skvrnitý).- Polokeř z vysokých, relativně chladných poloh středního Mexika je znám až od r. 1912 a půl století patřil k nejoblíbenějším druhům pěstovaným na výsluní za okny …. 

 

Rostlina sofistikovaná. (Glosa ke kácení banánovníku) Promyšlený, formálně propracovaný, využívající složitých metod - to je podle "Slovníku cizích slov" vyjádření dnes moderního a nadužívaného přívlastku "sofistikovaný". Takový je banánovník …..

Více zde...

 

 

 • 2. října:

Nepenthes truncata Nepenthes truncata Masožravé rostliny, které se musí vidět. Koncem léta je vzhled masožravých rostlin, náročných na světlo, zpravidla nejlepší z celého roku. Je tomu tak i letos. ….

 

 

 

 

 

 

Ceněné orchideje rodu Phragmipedium. Jsou orchideje, které se dají pěstovat celkem snadno, jiné však rostou jen s obtížemi. Mezi takové rozhodně patří uvedený rod. ….

 

Orchidej s příběhem. (Fejeton) Kontroluji-li stav expozic Botanické zahrady, někdy to dopadá špatně: Místo abych zevrubně prozkoumal všechna zákoutí a popsal alespoň jeden list papíru připomínkami, začnu být spokojený …. 

Více zde...  

 

 

 • 6. září:

Lze vidět květy viktorií. Nyní je ideální doba k pozorování a fotografování květů viktorií. V bazénu není jenom jediná rostlina, takže při návštěvě skoro určitě některý květ zastihnete. Je ovšem potřeba přijít ráno …..

 

Více zde...  

 

 

   
 
© J. M. POST