fotogalerie

BZ JE OTEVŘENA DENNĚ od 8 DO 18 hodin. 

Na četné dotazy odpovídáme: Svatby se v BZ nedají uspořádat, nekonají se. 

 

  • 21. dubna:

Vanilka pravá kvete. Je vystavena ve vitríně mezi orchidejemi, neboť do čeledi Orchidaceae patří. Je to rostlina šplhavá. V botanických zahradách neroste tak snadno, jako je tomu na plantážích v tropech. Kvete spíše výjimečně ....

 

 

Nyní plodí zvláštní banánovník v pavilonu G. Mohutným vzrůstem vynikají některé z banánovníků. Hybridní banánovník Musa x troglodytarum, známější pod označením banánovník ´Fehi´, tvoří listy obdivuhodné velikosti .... 

 

Orchideje Coelogyne cristata. Několik pěkných velkých exemplářů visí v pavilonu I tak, že jsou zblízka vidět průhledem z horního patra skleníků. Jsou to horské chladnomilné orchideje z předhůří Himálaje. ....

 Více zde...

 

 

  • 19. dubna:

Epimedium x rubrum ´Bishop´s Mitre´ Epimedium x rubrum ´Bishop´s Mitre´ Škornice. O slově "škornice" si lze myslet ledacos. Zní jako nějaké středověké označení a upomíná na "škorně". Nicméně, je to ....

 

 

 

 

 

 

Plnokvěté skalničky nyní. "Plnokvěté" znamená, že květ má zmnožené plátky. Jde o mutanty, z nichž se výběrem staly kultivary. ....

 

Orchideje z velehor: Pleione. Tyto orchideje, kvetoucí ve stavu bezlistém, vhodné do chladných prostor, se staly koníčkem některých alpínkářů. ...... 

 

Orchideje Phalaenopsis jsou už i na vsích za okny (kam se esteticky nehodí). Řeč je o těch "motýlkových orchidejích", které se snadno a levně nakupují ..... 

 

Orchideje rodu Dendrobium patří ke zvláště krásným. Zahradníkem specialistou, který je (mimo jiné povinnosti, včetně řízení celého venkovního areálu) v Botanické zahradě správcem rozsáhlé sbírky orchidejí rodu Dendrobium, je ..... 

 Více zde...

 

 

  • 15. dubna:

Kvete 120letý strom šácholanu japonského! Stejně starý jako sama Botanická zahrada je šácholan japonský, který právě rozkvétá. Doufáme, že jej nespálí mráz! Je to, vzhledem k věku, snad nejvzácnější exotický strom v celém Liberci. .... 

 

Divné jevy v pavilonu F. Co se to děje?! Jedna z růžic Bromelia pinguin zrudla. Šedomodrá růžice Agave potatorum vyrašila místo .... 

 

Ošklivý, křivolaký stromek, ale..... V pavilonu F upozorňujeme na zvláštní křivolaký stromek Acacia cornigera (kapinice růžkatá), druh ze Střední Ameriky. Využívá ke svému prospěchu .....

 Více zde...

 

 

  • 10. dubna:

Rhododendron mucronulatum Rhododendron mucronulatum Doporučujeme vřesovištní sektor alpina. Ještě než rozkvetou vzrůstné druhy a odrůdy pěnišníků (Rhododendron) jsou vidět v květu zakrslé druhy, které jsou ozdobou vřesovištní části skalky. Spolu s nimi .....

 

 

Kvete "Cobra Lily". Proč se v Kalifornii a Oregonu, kde v horách roste darlingtonie kalifornská (jediný druh svého rodu), nazývá tato masožravá rostlina "Cobra Lily", je jasné ..... 

 

Kvetou špirlice, o nichž jsme psali v Americe. Špirlice přivřená (Sarracenia minor) a špirlice ruměná (Sarracenia rubra) byly předmětem výzkumu morfologie a anatomie láček, protože jsou z hlediska ekologie zajímavé: Specializují se na .... 

Více zde...  

 

 

  • 6. dubna:

Stálezelený kosatec. Krom kosatců sázených u nás do zahrad býval v době feudalismu znám i kosatec japonský, který je celoročně olistěný a pěstoval se v oranžeriích a zasklených zimních zahradách. Nyní patří mezi rostliny u nás zcela zapomenuté .....

 

 

Červené asijské orchideje. Dendrobium unicum je miniatirní druh, vyskytující se v džunglích Barmy, Laosu, Thajska a Vietnamu. Renanthera vietnamica je endemická v severním Vietnamu ....

 Více zde...

 

 

  • 5. dubna:

Xanthosoma robustum Xanthosoma robustum Deštník chudého muže. "Planta Del Paraguas Del Pobre Hombre" čili "deštník chudého muže" se lidově zve áronovitá rostlina Xanthosoma robustum v její domovně ....

 

 

Africké ostrovní orchideje kvetou. Chci upozornit na vzácné, vzrůstem nevelké orchideje, jež jsou právě vystaveny. ... 

 

V pavilonu I kvetou pozoruhodné růže. Jedna žlutá, silně vonná, druhá lila, trochu domodra. Obě jsou popínavé a venku by zmrzly .... 

 Více zde...

 

 

  • 3. dubna:

Jarní vřesovce Jarní vřesovce Dokud je na Ještědu sníh ..... "Dokud je na Ještědu sníh, jaro nenastane!" Tak jsme si to vždycky říkali a ono to tak bylo, protože v povinných prvomájových průvodech jsme nejednou trpěli zimou, ba i sněhovou metelicí, ....

 

 

Stálá výstava tillandsií. Disponuje-li Botanická zahrada velkými speciálními sbírkami, nelze je vystavit vcelku. Z některých se připravují dočasné ukázky, ale v případě sbírek orchidejí a tillandsií je užito jiného řešení. .... 

 

Kardinálsky rudé květy a slintající rostliny. To nabízí k vidění expozice masožravých rostlin v pavilonu D. Ty květy, patřící severoamerické špirlici, jsou tak krásné, že mohou soupeřit s orchidejemi. A je jich mnoho. ...

 

Druhy severní a východní Austrálie. Uvedené území je vlhčí a teplejší než území s australským bušem. Rostliny odtud pocházející mají v pavilonu C vymezený okrsek, kde se zalévá v opačném rytmu než v ostatní, větší části pavilonu. Nyní tam kvete například ..... 

Více zde... 

 

 

  • 2. dubna:

Důležitý zdroj rostlin pro Botanickou zahradu i její reprezentace ve světě. Každým rokem se botanické zahrady dle svých praktických možností snaží vydat brožovanou publikaci zvanou "Index seminum", tedy v jazyce botanické vědy tak řečený "Seznam semen". Za jejím vznikem je mnoho práce ....

 

 

 

 

Bílá nádhera v pavilonu I - Květnice. Nepamatuji se, že by někdy dříve kvetly kamelie v pavilonu I tak bohatě, jako je tomu letos ..... 

 

Epifytický kaktus v pavilonu I. Jen po dobu kvetení je v pavilonu I umístěn zvláštní kaktus s nádhernými květy. Jeho ploché větvené stonky visí dolů, neboť .... 

 

Mimořádně zajímavá orchidej. Sobrálie jsou zpravidla robustní orchideje, poněkud podobné nějakému širokolistému bambusu. Druh Sobralia fimbriata patří k sice menším druhům, ale přesto se nevejde do žádné z vitrín ..... 

 Více zde...

 

 

  • 29. března:

Koniklec slovenský Koniklec slovenský Projevy jara. Kdo chce pocítit jaro, nechť si zajede třebas do Prahy. V Liberci svitne sluníčko, a potom vstoupíte do studeného stínu - a dostanete rýmu. Nicméně, časně kvetoucí koniklec slovenský, jenž ....

 

 

Kdo viděl kvést aloi pravou? Aloi pravou si leckdo pěstuje doma jako léčivou rostlinu. Ostatně, jako taková je známa a lidmi šířena od starověku. V našich podmínkách ji ovšem málokdo uvidí vykvést ....

 

Kaktusy ožívají po "měsíci smrti". Staří kaktusáři nazývali "měsícem smrti" únor, neboť tehdy jsou ještě kaktusy uspané vnějšími podmínkami, a přitom dosti vysílené v důsledku nedostatku světla .....

 

Živá mraveniště. Tak lze označit některé orchideje, třebas právě nyní vystavené a zde zobrazené druhy. V přírodě, v amerických tropech, rostou na stromech nebo skalách, kde nemají k dispozici žádnou půdu .... 

 Více zde...

 

 

  •  21. března:

Lithops dorotheae Lithops dorotheae Živé kameny. Mezi dočasnými ukázkami ze sbírek jsou v pavilonu A nyní "živé kameny" rodu Lithops. Jde o poruhodně přizpůsobené .....

 

 

Vybrané sukulenty z Mexika. Echeverie Lauova je sivomodrá, ale to způsobuje silný voskovitý povlak, chránící ji před sluncem. Ten povlak  .....

 Více zde...

 

 

 
© J. M. POST