Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie

Pravěk – pavilon H

Spojení rostlinných druhů vytvořené v tomto pavilonu v přírodě neexistuje, je obrazem dávné geohistorie, doby převládajících výtrusných a nahosemenných rostlin, jež později do značné míry ustoupily konkurenci moderněji vyvinutých rostlin krytosemenných. Celek působí podobně fantastickým a zároveň i věrohodným dojmem jako proslulé rekonstrukce pravěkých scenerií od Zdeňka Buriana a jeho vědeckých spolupracovníků.

Cykas indický (Cycas circinalis), plodolisty se semeny Cykas indický (Cycas circinalis), plodolisty se semeny expozice expozice vraneček Schlechterův (Selaginella schlechteri) vraneček Schlechterův (Selaginella schlechteri)

Botanika se bez zkoumání rostlinného pravěku neobejde, neboť celý systém, sloužící k třídění rostlin, je založen na vývojových, příbuzenských vztazích, sahajících až do hluboké geohistorie. Dosud žijící stromovité i šplhavé kapradiny, největší česká sbírka vranečků (Selaginella), obří jihoamerická přeslička, cykasy z doby dinosaurů, to vše je doplněno ucelenou kolekcí paleobotanických dokladů všech důležitých vývojových stupňů, jež se v živé podobě nezachovaly. Příslušné zkameněliny jsou ve vitríně při vchodu do pavilonu.

Zkamenělá dřeva mezi rostlinami jsou skutečná. Zvuková kulisa, zajišťovaná vodopádem, není přehrávána z kompaktního disku. Veškeré rostlinné objekty jsou skutečné, v žádném případě nejde o někdy používané modely z plastu. Diváci s citem pro přírodu to oceňují.

<< Zpět        další obrázky >>

 
© J. M. POST