Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie

 

Co je projekt ERN-0203-CZ-27.05.2016:

"Průvodce Botanickou zahradou Liberec a nahlédnutí do botanických sbírek Landschloss Pirna Zuschendorf"

Roku 2007 vydala Botanická zahrada Liberec (dále jen BZL) trojjazyčný průvodce, kde je každá dílčí expozice komentována odstavcem na třetinu stránky velikosti školního sešitu a ilustrována třemi fotografiemi. Sešit má 41 stranu. Tento průvodce, užívaný dodnes, je vůbec první tiskovinou tohoto druhu v celé historii BZ. Každý, kdo zná a sleduje BZ, jistě uzná, že po 10 letech již takový průvodce nestačí.

Průvodce z r. 2007. Průvodce z r. 2007. Informace o australském pavilonu. Informace o australském pavilonu. Informace o pavilonu Květnice. Informace o pavilonu Květnice.

 

 

Expozice totiž od kardinálních změn započatých r. 1990 nejprve ve venkovním areálu, a potom v letech 1995-2000 ve zcela nově řešeném skleníkovém areálu, vyspěly do dokonalosti struktury a vzhledu. Roku 2014 byl zkolaudován nový, již desátý skleníkový pavilon a následujícího roku byla kolem něj zřízena moderní expozice květeny mokřadů a vodních zahrad. Také sortiment pěstovaný v BZL se za ta léta rozšířil a pokud jde o vzácnost druhů, dostal se na vyšší úroveň (viz ukázky rarit v druhé řádce fotografií). Některé expozice a sbírky se staly známými i v zahraničí, a přesto se dnes o nich v průvodci lze dočíst jen na několika řádcích textu. Počet botanických témat, s nimiž se dnes návštěvníci v BZL setkají, se také rozkošatěl. Stručně vyjádřeno, BZL potřebuje po uplynulé dekádě nového průvodce. Měl by být většího rozsahu, jak v textové, tak v ilustrační složce.

17 let se vyvíjející expozice australské květeny. 17 let se vyvíjející expozice australské květeny. Expozice Pravěk v současnosti. Expozice Pravěk v současnosti. Expozice s velkými kaktusy v současnosti. Expozice s velkými kaktusy v současnosti.
Zamia angustissima (endemit Kuby), rarita světového významu.. Zamia angustissima (endemit Kuby), rarita světového významu.. Paphiopedilum philippinense v. album, jedna z nejvzácnějších orchidejí. Paphiopedilum philippinense v. album, jedna z nejvzácnějších orchidejí. Slavná nově objevená Wollemia nobilis. Slavná nově objevená Wollemia nobilis.
Kolaudace pavilonu. V době vydání starého průvodce neexistoval. Kolaudace pavilonu. V době vydání starého průvodce neexistoval. Desátý pavilon s expozicí květeny mokřadů a vodních zahrad. Desátý pavilon s expozicí květeny mokřadů a vodních zahrad. Interiér pavilonu s viktoriemi. Interiér pavilonu s viktoriemi.

 

 

Pohlédneme-li na níže zobrazenou pracovní osnovu zamýšleného díla, je jasné, že tentokrát by nešlo o pouhý sešit, ale o knihu (viz osnova na ilustraci k této zprávě). Vydání knihy plné populárně vědeckých sdělení, se stovkami fotografií, by však sotva mohla vlastním nákladem uskutečnit BZL. Dle zkušenosti s vydáním prvního, sešitového průvodce, škemrání a přesvědčování u potenciálních sponzorů pomůže jen malými příspěvky, skutečně mohovití sponzoři se orientují jinam.

Možnost pokrytí nákladů na vydání „Průvodce“ až z 85% je tedy vzácnou příležitostí, které se BZL dostalo od EUROREGIONU NISA (viz část smlouvy na ilustraci k této zprávě). Pravda, tento „Průvodce“ by měl mít uspokojivé parametry, ale nebude zprvu volně prodejný. Bude mít reprezentační charakter a vyjde v omezeném nákladu 500 ks v českém jazyce a 500 ks v německém jazyce. Osvědčí-li se tato tiskovina, tj. bude-li čtenáři shledána zajímavou a žádoucí, připadá v úvahu druhé vydání, již levnější o hotové přípravné práce, s možností prodeje pro širokou veřejnost.

Pracovní osnova díla. Pracovní osnova díla. Podstatná část smlouvy o financování. Podstatná část smlouvy o financování. Deset pavilonů a exteriéry vyžadují nové odborné komentáře. Deset pavilonů a exteriéry vyžadují nové odborné komentáře.

 

 

Práce na rukopisu probíhají, jsou pořizovány potřebné fotografie, zapojeni jsou již i překladatelé. Bude napsána i kapitola o zajímavých botanických sbírkách existujících při nedalekém zámku Pirna-Zuschendorf, což má logiku: Pěstování kamelií a tzv. indických azalek je společným tématem a je spojeno se spoluprací i z dřívějších let. Ostatně, převzácná žlutá kamelie v Liberci je darem německých kolegů z Pirny! Sbírky v této německé lokalitě mají i značný historický význam v kontextu tradic zahradničení v Evropě. Pohled z Liberce tímto směrem není tedy pouhým ústupkem pro cíl donátora navodit mezinárodní spolupráci, nějakým nelogicky včleněným prvkem, ale bude zajímavým a z hlediska BZL i vítaným ozvláštněním publikace.

Až kolem vánoc nebo na jaře budete pozorovat kvetoucí kamelie a azalky v BZL, což jsou silné stránky sbírek také právě v Pirně-Zuschendorfu, bude to jasné.

Unikátní kamelie a pod nimi azalky v BZ. Unikátní kamelie a pod nimi azalky v BZ. Jedna ze šlechtěných kamelií v BZ. Jedna ze šlechtěných kamelií v BZ. Vzácná žlutá kamelie darovaná při spolupráci z minulých let z Německa. Vzácná žlutá kamelie darovaná při spolupráci z minulých let z Německa.
Indická azalka (kultivar) Indická azalka (kultivar) Indická azalka (kultivar) Indická azalka (kultivar) Indická azalka (kultivar) Indická azalka (kultivar)

 

Sdělení z 6. srpna 2017: Projekt byl v řádném termínu dokončen a splněn, kniha vyšla i v německém překladu, protože je výsledkem uvedeného projektu. Z něho bohužel plyne omezení, že nesmí být volně prodejná. Však od každé jazykové verze mohlo být v rámci možností vydáno pouhých 500 exemplářů. Nicméně, jsou rozeslány tzv. povinné exempláře do stanovených význačných českých a moravských knihoven (plyne to z nároku spojeného s přidělením čísla ISBN), takže vážným zájemcům je zevrubný "Průvodce Botanickou zahradou Liberec" alespoň tímto způsobem dostupný.

 
© J. M. POST