Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie

VRANEČKY (Selaginella) – zvláštní kapitola botaniky.

První rostliny vystoupivší z vodního prostředí na pevniny byly výtrusné. Vyvíjely se po velmi dlouhý čas do větší dokonalosti. Novinkou výhodnou pro souš byl zejména cévní systém. Dosáhly i větších rozměrů a vznikly stromovité praplavuně a prapřesličky, jakož i zvláštní stromovité kapradiny známé pod paleobotanickým názvem psaronie. To bylo tzv. paleofytikum (rostlinný pravěk), období skoro celých prvohor, končící na konci spodního permu.

 

 

 

V tehdejší tropické vlhkomilné vegetaci se ovšem v mnoha druzích rozvinul i rod vranečků - drobných, plavuním podobných rostlin zvláštních vlastností:

  • Mají místo listů drobné jednožilné lístky, tzv. mikrofyly, často dvou druhů (břišní a hřbetní).
  • Mají kořenonoše, tj. bezlisté nezelené větévky rostoucí k zemi; teprve z nich vyrážejí skutečné kořeny; viz S. willdenovii (zde dole).
  • Mají dvojí výtrusy, samčí a samičí, lišící se velikostí.
  • Jejich cytochemické vlastnosti, zvláštnosti v rozmnožování a cévní systém v náznaku upomínají na pokročilejší semenné rostliny; jsou to signály modernizace během pravěku, dále ale nepokračující.

Vranečky z následujícího přehledu sbírky lze živé spatřit ve skleníkovém pavilonu H - Pravěk.

 

Selaginella arbuscula - vraneček stromkovitý. (Havaj)

S. arbuscula S. arbuscula Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana Mikrofoto lístku Mikrofoto lístku

   

Selaginella braunii - vraneček Braunův. (Čína, Indie, v Americe zavlečen)

S. braunii S. braunii Výtrusné klasy Výtrusné klasy Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana s ochlupenou lodyhou Břišní strana s ochlupenou lodyhou

  

Selaginella caulescens - vraneček kmenitý. (J Mexiko)

S. caulescens S. caulescens Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana Mikrofoto lístku Mikrofoto lístku

Selaginella concinna - vraneček zdobný. (Mauricius, Reunion)  

S. concinna S. concinna Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana

 

Selaginella convoluta - vraneček svinutý. (Stř. a J. Amerika)

S. convoluta S. convoluta Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana

 

Selaginella Douglasii - vraneček Douglasův. (USA: Idaho, Oregon, Washington) 

Selaginella douglasii Selaginella douglasii Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana

 

Selaginella erythropus - vraneček rudoosý. (Stř. a J. Amerika) 

S. erythropus S. erythropus Červené oddenky Červené oddenky Rudá červenolistá báze lodyhy Rudá červenolistá báze lodyhy
Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana Mikrofoto lístku Mikrofoto lístku

  

Selaginella grandis - vraneček veliký. (Borneo)  

S. grandis S. grandis S. grandis S. grandis Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana

 

Selaginella haematodes - vraneček krvavý. (Stř. a Již. Amerika) 

S. haematodes S. haematodes Krvavá zelenolistá báze lodyhy Krvavá zelenolistá báze lodyhy Spodek lístku Spodek lístku
Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana Špička lístku Špička lístku

  

Selaginella involvens - vraneček zavíjivý. (Tropická a subtropická Asie)

S. involvens S. involvens Báze lodyhy Báze lodyhy Výtrusné klasy Výtrusné klasy
Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana Mikrofoto lístku Mikrofoto lístku

 

Selaginella kraussiana - vraneček Kraussův. (Tropická a subtropická Afrika, jinde zavlečen)

S. kraussiana S. kraussiana S. kraussiana var. aurea S. kraussiana var. aurea Mikrofoto spodku lístku Mikrofoto spodku lístku
Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana Mikrofoto špičky lístku Mikrofoto špičky lístku

Selaginella lepidophylla - vraneček šupinolistý. (Stř. Amerika a Texas) 

S. lepidophylla S. lepidophylla Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana

 

Selaginella martensii - vraneček Martensův. (Stř. Amerika) 

S. martensii S. martensii Výtrusné klasy Výtrusné klasy Mikrofoto báze lístku Mikrofoto báze lístku
Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana Mikrofoto špičky lístku Mikrofoto špičky lístku

 

Selaginella pallescens - vraneček blednoucí. (Stř. Amerika a S Již. Ameriky)  

S. pallescens S. pallescens S. pallescens S. pallescens Výtrusné klasy Výtrusné klasy
Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana Mikrofoto lístku Mikrofoto lístku

 

Selaginella serpens - vraneček plazivý. (Antily) 

S. serpens S. serpens Výtrusné klasy Výtrusné klasy Mikrofoto báze lístku Mikrofoto báze lístku
Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana Mikrofoto špičky lístku Mikrofoto špičky lístku

 

Selaginella schlechteri - vraneček Schlechterův. (Nová Guinea)

S. schlechteri, výšky 0,8 m! S. schlechteri, výšky 0,8 m! Výtrusné klasy Výtrusné klasy Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana

 

Selaginella umbrosa - vraneček stínovaný. (Stř. Amerika a S Již. Ameriky)

S. umbrosa S. umbrosa Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana Mikrofoto lístku Mikrofoto lístku

 

Selaginella uncinata - vraneček modrý. (Čína a SV Indie)

S. uncinata S. uncinata Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana

 

Selaginella velutina - vraneček aksamitový. (Indonésie, Nová Guinea)

S. velutina S. velutina Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana Mikrofoto lístku Mikrofoto lístku

Selaginella vogelii - vraneček Vogelův. (Tropická Afrika) 

S. vogelii S. vogelii Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana, ochlupená lodyha Břišní strana, ochlupená lodyha

 

Selaginella Willdenovii - vraneček Willdenovův. (JV Asie, v trop. Americe zavlečen) 

S. willdenovii, šplhavý druh S. willdenovii, šplhavý druh Lodyha s kořenonoši Lodyha s kořenonoši Hřbetní strana Hřbetní strana Břišní strana Břišní strana

 

Vranečky jsou konzervativní slepou vývojovou větví z pravěku, ale nástup a konkurenci moderních semenných rostlin ve vegetaci Země přežily v překvapivě velké rozmanitosti bezmála 700 druhů. Rod je přesto v botanických zahradách obecně zastoupen málo. Tyto rostliny se totiž v mnoha případech pěstují s obtížemi. Vranečky nalezené v přírodě se také velmi obtížně určují a pojmenovávají.

POZNÁMKY:

  1. V úvodu je použita reprodukce obrazu v soukromém vlastnictví, od ilustrátora Ladislava Pokorného. Zobrazena je paleobotanická rekonstrukce pralesa v prvohorách.
  2. Česká jména vranečků dosud chyběla. Jsou proto nově zavedena a zde poprvé publikována; stejně jsou užita na jmenovkách v expozici Botanické zahrady.

Expozice vranečků v BZ Expozice vranečků v BZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© J. M. POST