Botanická zahrada
Liberec
fotogalerie
 

ZADÁNÍ PRO AUTORA LAVICE

Situace: V parku BZ je dvojitá alej pyramidálních dubů, původně lemujících funkční cestu, nyní však sloužící jen jako příčný předěl protáhlého parku a prostor s lavičkami. Celek působí melancholicky, za hlubokého podzimu až hrozivě (křivolaké ovětvení mohutných přestárlých dubů, tmavé lavičky bez jakékoli ozdoby). Na straně k Purkyňově ulici dosud alej končila nesourodým osázením keři v trávníku. Právě toto zakončení se nyní předělává. Podél plotu je pásmo pěnišníků (Rhododendron) a stojí tam v pozadí jeden vysoký cca 80-letý smrk. Po stranách stojí poslední z řady dubů. Celý střed bude zatravněný, osázený 8 bizarními smrky.

Idea:

• Zákoutí pracovně nazýváme „Depresívní zahrádka“. Má být ještě zdůrazněna ponurost daného místa, právě jednoduchostí aranžmá (8 jakoby zmrzačených smrků a travnatá plocha).

• Součástí má být trvale umístěná lavička pro 2-3 osoby, s pozicí poněkud v pozadí (v pohledu z aleje). Lavička by měla být originálním artefaktem zkvalitňujícím nápad.

• Použité smrky jsou jedineční mutanti, vyznačující se sice normální velikostí smrku (v budoucnu), ale přitom zcela neuspořádaným růstem větví. Koruny jsou tudíž velmi nepravidelné, bez jakéhokoli řádu.

• V daném prostoru je možné pořídit pod lavičku i kamennou dlažbu; anebo jiným řešením může být ponechání trávníku - nechť je různě vyšlapaný od návštěvníků.

 

 

 

 

 

 

 

   

 
© J. M. POST