Domů > Novinky > 1. listopadu

1. listopadu

Listopad, měsíc všeobecného úpadku? (Fejeton)

Krátké dny škodí skleníkovým rostlinám i lidské psychice. Tak například mně přichází na mysl smutný fakt, že nemohu psát zprávy z Botanické zahrady, do které návštěvníci na příkaz vlády nesmějí. Bylo by to něco, jako nabízet psovi pamlsek, a potom ucuknout! Rubriku "CO V BOTANICKÉ ZAHRADĚ DNES NEUVIDÍTE" tedy zřizovat nebudu. Zbývají ty fejetony, kvůli nimž jsem ale již určitě na nějakém seznamu osob nežádoucích. (Sice prý nemáme STB, ale kdo ví, zda osvědčený recept zase nebyl člověkem věci znalým použit a co je před námi?!)

Dnešní fejeton, nechť mi čtenáři prominou, bude botanicko-autobiografický. Dnes kvetou dva zobrazené polokeře (dřevnatějící byliny) z americké tropické flóry, a ty nechť jsou záminkou pro sdělení, že jsem rebel, byl jsem jím a zůstávám jím. Charakteristickým rysem současné plejády botaniků je, že vypadají učeněji než jejich předchůdci, ale pokulhávají za nimi, a nanejvýše něco nějak drobně přeřadí v botanickém systému. Spíše však sledují, co se děje v zahraničí, a to potom dále propagují. "Nést svou kůži na trh" a například pokračovat na rozvoji českého jmenosloví exotických rostlin neskýtá naděje na věhlas a kariéru. Při své botanické práci v naší Botanické zahradě narážím na nedostatek českých jmen, anebo jejich nelibozvučné a nepoužitelné patvary, velmi často. Tehdy dospívám k názoru, že právě botanické zahrady by měly být odbornými autoritami ve věci českého jmenosloví exotických rostlin, neboť s českými jmény pracují dlouhá desetiletí a zabývají se i systémem rostlin (taxonomií). 

Případ prvého druhu, jenž patří do monotypického rodu (tj. rodu s jediným zástupcem), není ani zmíněn v českých botanických slovnících. Jde však o atraktivní rostlinu, která je českými turisty a cestovateli potkávána v tropických zemích. Je tam celkem běžnou okrasnou rostlinou. Návštěvníky naší BZ bychom asi neuspokojili jazykolamem Megaskepasma erythrochlamys! Posloužili jsme tedy vytvořeným českým jménem "hávník zkrvavený", vycházejícím z překladu: Jméno rodu pochází z řeckých slov mega, což znamená skvělý nebo velký a skepasma, což znamená krytí - s odkazem na nápadné listeny. Druhový přívlastek pak znamená červený plášť, pro jasně červené listeny, které skrývají bílé květy. 

Případ druhého druhu je těžší. Existuje konsensus (všeobecná shoda), že chmelníček skvrnitý (Beloperone guttata) by měl být přifařen k početnému a různotvárnému rodu právenka (Justicia). Asi ano. Pak by ale slučování rodů mohlo a logicky mělo pokračovat dále, také třebas k rodu Pachystachys, jehož zástupce se také pěstuje pro okrasu. Když se budeme poctivě zabývat případem Beloperone guttata, musíme prvenství popisu téže rostliny přiznat ve spojení s původním jménem Sericographis pauciflora. Toto jméno vzniklo r. 1847. Kdyby o tom věděl nebo to respektoval Brandegee když r. 1912 vytvořil jméno B. guttata, měl by správně nechat přívlastek pauciflora nezměněný. Stejně tak by dle mezinárodních pravidel měl být zachován i po přeřazení rostliny do rodu Justicia. Tam ale již dříve, r. 1793, bylo použito jméno Justicia pauciflora pro jiný druh než je B. guttata. A tedy r. 1969 bylo vytvořeno úplně nové jméno Justicia brandegeeana. Pěkný zmatek, ale bezvýznamní botanici lpějící na akademické přesnosti se mohli realizovat!

Ve světle uvedených souvislostí mi nyní dovolte, abych poukázal zase na jednu svou rebelii. Náš pavilon I se jmenuje "Květnice", což je velmi staré označení okrasné části feudálních zahrad, neboť má speciální náplň - rostliny studených zámeckých skleníků a zimních zahrad, jež vyšly z módy a byly někdy až zapomenuty. Ponechal jsem tam dříve velmi vžité a ještě poměrně nedávno jediné známé označení Beloperone guttata (chmelníček skvrnitý). Kdybyste totiž zámeckému zahradníkovi řekli Justicia brandegeeana (právenka Brandegeeova) byl by bezradný. A tak v našem archaickém pavilonu zůstalo archaické jméno, dobové jméno z časů, kdy byla dnes skoro zapomenutá rostlina v módě, ať to má styl! 

4018.jpg Megaskepasma erythrochlamys (hávník zkrvavený) 4019.jpg Megaskepasma erythrochlamys (hávník zkrvavený)
4020.jpg Beloperone guttata (chmelníček skvrnitý) 4021.jpg Beloperone guttata (chmelníček skvrnitý)