Domů > Novinky > 1. února

1. února

Darlingtonie a podivná Rebecca Merritt Austin.

Darlingtonie kalifornská je masožravá rostlina, jediný druh svého rodu, řazeného do čeledi špirlicovité (Sarraceniaceae).  Roste v horách Kalifornie a Oregonu, na místech, kde propustnou půdou neustále prolíná studená voda. Američané pro ni mají jméno "cobra lily", protože její láčky se podobají vztyčené kobře.  Láčky vznikly přeměnou listu a jsou složité i uvnitř. Povšimneme si, že mají také okénkování (fenestraci), sloužící k dezorientaci hmyzu proniklého do láček. V podrobnostech o tom, že je to rostlina někdy značně robustní a o jiných vlastnostech, odkazuji na odbornou literaturu. V jedné odborné knize jsem jako zpestření sepsal pár příběhů a jeden, nazvaný jako tato zpráva, zní: Vědce v historii, ba i současnosti přírodovědy si ani neumíme představit jako postavy s lidskými vlastnostmi, schopné i různých výstředností a poklesků. Jak asi musela být posuzována v 19. století americká občanka R. M. Austinová (1832-1919), když od obvyklé péče o rodinu se třemi dětmi a domácnost utíkala do Butterfly Valley čili "Údolí motýlů" kvůli darlingtonii kalifornské! Tato podivuhodná žena získala v Illinois erudici v botanice. Když se řízením osudu ocitla s rodinou daleko na Západě v kalifornských horách, plně ji zaujaly lokality, kde bohatě rostla darlingtonie. Austinová se stala první badatelkou, jež podala věrohodné zprávy o ekologii této mysteriózní rostliny. Díky tomu, že korespondovala s Dr. W. M. Canbym, proslulým botanikem žijícím na Východě, zachovaly se její pozoruhodné rukopisné zprávy z let 1875 až 1877. Brzy po její smrti byly čitelně přepsány a jejich důležité pasáže byly později všeobecně zpřístupněny v jedné moderní monografii o masožravých rostlinách. Oblast Butterfly Valley (asi 1100 m n. m.) je proto chráněnou klasickou botanickou lokalitou o rozsahu 200 ha, kde Austinová zkoumala květenu v letech 1873-1878. Někdy po roce 1850 se v údolí usadili prospektoři a založili tam městečko Butterfly Valley. Když bylo nerostné bohatství vyčerpáno a městečko opuštěno, důležitým se stalo od roku 1900 dobytkářství a s pomocí železnice také dřevorubectví. Z tohoto přehledu historie je zřejmé, že 41letá Austinová musela kvůli odhodlanému vědeckému zájmu nebojácně proniknout do území obývaného opravdu "ostrými hochy" nefalšovaného amerického Západu. Nevíme, zda byla hezká či ošklivá, ani zda uměla používat pistole. Každopádně, dalo by se jen trochu fabulovat a vznikl by určitě poutavý scénář nevšedního westernu.

4451.jpg Darlingtonie v pavilonu D, aktuální foto. 4452.jpg Láčka darlingtonie. 4453.jpg Vstupní otvor láčky a fenestrace.