Domů > Novinky > 10. ledna

10. ledna

Krásné kamení žádá krásné rostliny (o pepřincích).

pavilonu A v horním patře je část expozice věnovaná drobným dužnatým tropickým rostlinkám z rodu pepřinec (Peperomia), z nichž některé jsou artiklem květinářství, jiné předmětem sběratelství. V přírodě rostou druhy tohoto rodu jen tu a tam, rozptýleny v rostlinných společenstvech nejrůznějšího typu. Nikde netvoří společenstvo, v němž by druhově převládaly. Zmíněná expozice, kde jsou důležitým estetickým prvkem zvláštní rezaté a podivně modelované kameny, je plná různých pepřinců a vypadá jako napodobenina přírody. Jak bylo naznačeno, není tomu tak!  Je to jen designérská hříčka, kdy se všelijak strakaté "železňáky" (kameny z větráním vypreparovaných tvrdých proželeznělých vložek kvádrových pískovců) kombinují se strakatými pepřinci. Ponechávám na úsudku každého, zda jde o vtipné řešení, anebo prostě kýč. 

V rámci reklamy mně dovolte vyjádřit subjektivní úvahu: Mnohé z uplatněných rostlin jsou kultivary, uměle šlechtěné variety, které by se vůbec nehodily do aranžmá napodobujícího skutečný výsek přírody. Ani vybrané kameny v přírodě netvoří skalní masívy nebo alespoň skalky, nýbrž vyskytují se v krajině na povrchu země roztroušeně. (Hledali jsme je leckdy po lesích jako houby a přinášeli je v batohu k autu.) Proč tedy neudělat expozici, která má velmi prostý účel: Vystavit v nějakém slušném estetickém souladu pěkné kameny i pěkné rostlinky pěkně pospolu.

1389.jpg Partie expozice s pepřinci. 1391.jpg Krásné a zajímavé kameny
1393.jpg Peperomia graveolens 1394.jpg Peperomia columella
1395.jpg Peperomia argyreia 1396.jpg Peperomia puteolata