Domů > Novinky > 10. ledna

10. ledna

Vostrej Australák.

Každá botanická expozice je nestálá. Neustále se vyvíjí a je úkolem zahradnickým, aby se vyvíjela k lepší kvalitě a nepropadala chátrání v důsledku stárnutí rostlin a všelijakému přerůstání nad prostorové možnosti. V případě pavilonu C - Australis je záležitost udržení kvality expozice komplikována: Druhy tam před 22 lety vysázené byly sice ekologicky popsány v literatuře, ale nikdo je nevyzkoušel ve zcela umělých, skleníkových podmínkách. Bylo jasné, že některé z druhů, jejichž semena se složitými cestami podařilo získat a vyklíčila nám, se neosvědčí. Nevěděl ale nikdo, které to budou. Včera jsem se do pavilonu vypravil s nářadím a úmyslem provést několik radikálních zásahů; musel jsem vzpomenout na písničku "Vostrej Australák". Účelem akce bylo úplně odstranit 4 velké keře, které nikdy nedokázaly vykvést. Místo nich budou vysazeny jiné druhy, jejichž vývin ve skleníku bude opět nutno zkoušet. Na cestě vedoucí pavilonem se kupily větve odstraněných keřů a výhodou při takto probíhající činnosti byla nepřítomnost návštěvníků. Samozřejmě, bylo mi líto, že ruším ze sortimentu i dva neosvědčené druhy čeledi proteovité, které se pěstují obtížně. Například vůbec nesnášejí přesazování a nikdy se na jiném místě neujmou. Nicméně, z případu vyplynulo i zajímavé pozorování: Banksia serrata i Hakea orthorrhyncha z čeledi proteovité mají málo rozsáhlý, a přitom nehluboký kořenový systém. To je překvapivé, protože v jihozápadní Austrálii, kde rostou, jsou velmi suchá léta. Keře proto musely přizpůsobit i svůj biorytmus a v létě odpočívají, mají vegetační útlum. Z tohoto pozorování lze usoudit, že jsou pravdivé zmínky v literatuře, že pro život takových rostlin mají velký význam mlhy jdoucí od moře, a také rosa, zachycovaná na listech. Jsou to keře, které nespoléhají na půdní vodu v hlubokých horizontech půdy, ale jejich kořenové systémy jsou přizpůsobeny spíše k jímání každého, i malého množství srážek svlaživších povrch půdy. 

4352.jpg Expozice Australis, s vyznačením 2 z odstraněných keřů. 4353.jpg Na cestě se kupily větve odstraněných keřů. 4354.jpg Poměrně malý a mělký kořenový systém Banksia serrata.