Domů > Novinky > 10. prosince: Fejeton o živých expozicích

10. prosince: Fejeton o živých expozicích

Botanická zahrada se v různých souvislostech a při různých jednáních ocitá v "balíku" s jinými kulturními institucemi. Zcela logicky, z důvodů administrativních. Na židlích kolem ředitele tedy sedí a hovoří ředitelé 3 muzeí, galerie, knihovny .... Debatuje-li se například o elektronické prezentaci expozic a zasvěcených informacích o exponátech poskytovaných návštěvníkům, nastává pro Botanickou zahradu problém: Její expozice se v čase proměňují, v některých místech rychle, jinde volněji, něco kvete dlouho, něco jenom den. Téma pro psaní a komentování expozic je tedy jaksi nestálé a "vratké". Nestačí nalézt způsob vyjádření a technické prostředky pro sdělení vůči veřejnosti, ale podstatnou se stává improvizační schopnost na poli odborném. Neboť obecná sdělení ve stylu "hodně kvetou trvalky", "máme expozici bonsaí" nebo "přijďte na zajímavosti oddělení mokřadní flóry" jsou při pohledu na členitost, bohatství a vzácnost různých expozičních celků a jejich témat bezcenná. Také debaty o úsporách energií nebo řešení krizí plynoucích z útlumu činností během mimořádných opatření státu jsou v případě Botanické zahrady v jiné poloze: U živých expozic, zejména ve sklenících, nelze ani v krajním případě postupovat jako například v muzeích - zavřít, nechat část zaměstnanců doma, ztlumit topení, zhasnout osvětlení a zapečetit depozitáře; a systémy oživit, až se všechno přežene. Provoz těchto expozic je nutno udržovat, i když návštěvníci nemohou přijít, a přitom jsou dynamické, vyžadují pořád zákroky do struktury apod., péče musí být dennodenní. A tak mi na těch zasedáních, poradách či prostě jednáních vždycky táhne myslí, že to nějak všechno uděláme a všechno přežije, jenom prosím, "nech brouka žít". Dnes jsem fotografoval první sníh v expozici "Orientální zahrada", vyhledal jsem letní snímek téže, a zde tudíž ukazuji scénu stále krásnou, ač zcela proměněnou.

4791.jpg Dnešní foto, scéna se schýlenými bambusy druhu Phyllostachys aureosulcata. 4792.jpg Letní zjev Orientální zahrady s vystavenou přenosnou bonsaí.