Domů > Novinky > 10. října

10. října

10. října:

Orchideje jsou pod mezinárodní ochranou, a proto přírůstky do sbírky je třeba získávat nákupem legálně uměle množených druhů. Orchideje jsou rozmnožovány výsevy, a protože mají zvláštní způsob klíčení, děje se tak v laboratořích. To se ovšem vyplácí jenom při produkci ve velkých sériích, a proto Botanická zahrada vlastní výsevy neprovádí. Nakupuje občas nějaké výjimečné vzácnosti. Nyní k takovému nákupu došlo a na poslední fotografii je vidět, že jde o mladé rostliny, vyžadující další pěstování, než pokvetou. Také zde uvedené právě vystavené vzácné druhy, u nichž se ani nechce věřit ve zcela přírodní původ bez šlechtění,  byly svého času koupeny jako malé semenáčky vzešlé ze zkumavek. Po několika letech z nich vyrostly kvetoucí exempláře.

136.jpg Dendrobium harveyanum

137.jpg Vanda coerulea

138.jpg Nad zásilkou orchidejí.

139.jpg Nové druhy pro sbírku.

Tuze pěkné bonsaje, vystavené v horním patře skleníků.

Některé bonsaje mají původ přímo v Botanické zahradě (zde Camellia oleifera, Grewia occidentalis), některé byly před časem zakoupeny u solidní české firmy, zabývající se importy. Žádná bonsaj není hotová a musí být neustále sestřihávána, tvarována, přesazována. To se děje podle zásad, pravidel ctících styl i ekologickou konstituci druhu. Bonsaj se tak stává uměleckým dílem, jehož hodnota časem vzrůstá.

140.jpg Camellia oleifera - 27 let.

141.jpg Camellia oleifera

142.jpg Grewia occidentalis - 4 roky.

143.jpg Grewia occidentalis

144.jpg Phillyrea latifolia - 45 let.

145.jpg Acacia arabica - 101 let.

Ředitelská rizika. (Fejeton)

Nechci psát o různých druzích starostí a povinných rozhodnutí, které v případě nezdaru a neúspěchu někdo mocný přičte řediteli. Naopak, chci psát o rizicích vlastně krásných, kdy jde o odborná rozhodnutí týkající se rostlin. Zvláště pak o takových, kdy si ředitel (a v jedné osobě i botanik) režíruje a provede riskantní zákrok sám.

Mám k tomu příklad z posledních dnů, kdy bylo třeba provést sestřih (i mírný řez) dvou nejstarších bonsají v majetku Botanické zahrady: asi 240 let staré bonsaje z jalovce čínského a 338 let staré bonsaje z tropického druhu Murraya paniculata. Na obrázcích vlevo je vidět minulý stav, kdy koruny těchto bonsají vykazovaly nedostatky. O jejich nápravu usilujeme a kvalitu bonsají tím zlepšujeme. U jalovce neustále dochází k nejbujnějšímu růstu na vrcholu, který se zahušťuje. Kdyby tento proces byl ponechán, dolní větve by zeslábly a bonsaj by stárla tak, že by i mohly odumřít. Na snímku 5let starém je to dobře patrné. Od té doby je naopak role dolních větví posilována každoročním sestřihem. Letos zaplnily ubrané větvičky  tři 15litrové kbelíky! Při takovém tvarování si je člověk vědom možnosti, že bonsai zákrok bude špatně snášet, anebo že jí ubere na kráse. Chce to odvahu, plynoucí z dobrého poučení v literatuře, a také z velké zkušenosti s rostlinami.

Velice stará Murraya paniculata měla při zakoupení nedokončenou práci na novém tvaru koruny. Poměr mezi korunou a kmenem byl nepříznivý a celek vypadal jako "hříbeček" na vysoké noze. Před 2 lety (viz snímek vlevo dole) byl již stav lepší proto, že drátováním byly některé větve "vytaženy" tak, aby vzniklo další patro koruny. V současné době byl proveden další větší zákrok, a sice úprava proporcí jednotlivých částí koruny. Patra koruny byla také naředěna, čímž se zvyšuje životnost a mírní se důsledky stáří bonsaje. Snímek vpravo dole, pořízený včera, ukazuje již stav popsatelný výrazem "tak nějak může vypadat starý strom". Murraya patří mezi "neposlušné" dřeviny: Větvičky ohýbané pomocí drátování snadno praskají, olysalé části větví špatně obrůstají novými výhony, životnost hodně starého kmene je poměrně malá; ke chřadnutí až úhynu by mohlo snadno dojít! Přesto se takových prací nelze bát.

146.jpg Roku 2014.

147.jpg V současné době.

148.jpg Roku 2017.

149.jpg V současné době.