Domů > Novinky > 11. června

11. června

Ejhle, parazit!

Jestli myslíte, že budu psát fejeton o jakémsi potentátovi, tak ne! Netřeba přece naznačovat, co ví a s údivem sleduje celá Evropa. Ryze botanická informace se týká zárazy břečťanové (Orobanche hederae), kterou jsem před lety objednal jako práškovitě drobná semínka přes "Index seminum" z některé zahraniční botanické zahrady. Nasel jsem ji na povrch půdy u břečťanu, zasazeného u terasy správní budovy. Kolem ní se bude od pátku chodit na výstavu, a tak si té zárazy povšimněte. 

Je to rostlina bez zeleně listové, plně závislá na svém hostiteli. V přírodě roste ve Středozemí a v oceanické západní Evropě, ač její hostitel, břečťan popínavý (Hereda helix) má v Evropě rozsáhlejší rozšíření. U nás se odedávna vyskytovala v Botanické zahradě UK v Praze, v ulici Na Slupi. Také v české květeně máme ve volné přírodě několik druhů záraz. Například na stepních kopcích a pahorcích v Českém středohoří lze některou zastihnout v květu, nejčastěji v červu až červenci. 

3459.jpg Záraza břečťanová v Botanické zahradě Liberec. 3460.jpg Záraza břečťanová v Botanické zahradě Liberec. 3461.jpg Záraza bílá šalvějová na kopci Milá v Českém středohoří.