Domů > Novinky > 12. srpna

12. srpna

Co napovídá měření listu zmijovce titánského.

Jak známo, zmijovce jsou hlíznaté áronovité rostliny, střídající fázi s listem (kdy získávají a ukládají energii) a fázi kvetení (kdy energii spotřebovávají). List je jediný a podobá se stromku, protože řapík je jako kmen a čepel je složena z úkrojků či lístků. 

Dnes jsem pozoroval, že druh zmijovec pivoňkolistý (Amorphophallus paeoniifolius) vytvořil nikoli jen jediný list, ale dva! Znamená to, že rozptýlil naše prvotní obavy z úhynu po poněkud předčasném kvetení (vlivem patrného značného vysílení). Dva listy znamenají, že se mu daří a vegetativně se množí.

Schopnost vegetativního množení ovšem nemá zmijovec titánský (Amorphophallus titanum), rostoucí v pavilonu G spolu s předešlým druhem. Protože jsme měli jen jediný exemplář, byť jej pěstovat umíme a kvetl nám již 3x, mohli bychom o něj přijít vlivem nějaké chyby, nepříznivé náhody apod. Proto jsme v r. 2017 využili možnosti opylit jej (musí na to být pyl sebraný z jiného exempláře a na čas zaslaný). Zdařilo se to, vzniklo množství velkých plodů (viz ZDE). Z literatury jsme se přitom dozvěděli, že v jiných botanických zahradách odplodivší rostliny vždy uhynuly. Tyto druhy zde připomínám fotografiemi z doby, kdy u nás kvetly.

3738.jpg Amorphophallus paeoniifolius 3739.jpg Amorphophallus titanum

Hynutí zmijovce titánského po odplození se mi nezdál přirozený a doufal jsem, že naše metoda pěstování zvítězí i nad tímto problémem. Stalo se a první list po naznačené události to prokázal: zmijovec přežil svou (teoretickou) smrt! Dnes jsem měřil již druhý, po určitém odpočinku následující list, a ten byl výrazně větší než předešlý. 

3740.jpg Dvojice listů druhu Amorphophallus paeiniifolius. 3741.jpg Letošní list Amorphophallus titanum.

Dnes jsem změřil letošní list zmijovce titánského a sestavil jsem následující tabulku:

3742.jpg

Závěr: List nyní nedosahuje velikosti, kterou musí mít před kvetením. Časem tedy rostlina zatáhne, potom po určitém odpočinku vytvoří ještě větší list, a zase bude odpočívat. Než pokvete, budeme čekat nejméně 2 roky. Nedivme se proto, že fotografie jeho minulého kvetení je na nynější výstavě věnované zvláště náročným a vzácně kvetoucím rostlinám v naší Botanické zahradě! Tu výstavu naleznete ve výstavním pavilonu při administrativní budově.