Domů > Novinky > 13. července: Viktorie královská a jedna záhada.

13. července: Viktorie královská a jedna záhada.

Nyní zveme na pěknou podívanou v pavilonu L, kde je dominantou viktorie královská (Victoria amazonica), i když hned vedle ní je neméně krásná a velmi zajímavá euryalé vzdorná (Euryale ferox). Uvádí se, že viktorii královskou objevil Tadeáš Haenke, pocházející z Čech, ale je to sdělení zvláštní.

                                                                                                                                                               *   *   * 

Tadeáš Haenke byl univerzitně vzdělaný lékař, botanik, světoběžník a dobrodruh, který se narodil roku 1761 v obci Chřibská v severních Čechách. Roku 1789 se na základě svých raných prací o české květeně stal členem Královské české společnosti nauk. Téhož roku ovšem navždy opustil Čechy, neboť se ve španělských službách připojil k výpravě Alessandra Melaspiny do Tichomoří a do Jižní Ameriky a následně se usadil na území dnes známém jako Bolívie. Tam byl roku 1817 za nevyjasněných okolností usmrcen jedem. Proslul jako údajný objevitel viktorie královské. Rostlinu prý objevil během výpravy proti indiánům, na které v letech 1801 a 1802 provázel misionáře jménem La Cueva. Viktorii ovšem velmi pravděpodobně museli před ním nejednou spatřit i portugalští nebo španělští dobyvatelé, avšak stejně jako Haenke o tom nepodali žádnou zprávu. Haenke se jako objevitel viktorie královské připomíná vlastně jen podle tvrzení jeho současníka, francouzského přírodovědce jménem Alcide d'Orbigny. Ten se ale odvolává jen na zprávu "z druhé ruky", od zmíněného misionáře La Cuevy. Z hlediska historického je zde zajímavá záhada: Jak je možné, že tak výjimečný objev, jako je leknínovitá rostlina ohromující svou velikostí, nebyl nikde zmíněn samotným Haenkem? Vždyť to byl korepondující i publikující autor!

5379.jpg Viktorie královská (dnešní snímek z pavilonu L). 5380.jpg Euryalé vzdorná (dnešní snímek z pavilonu L). 5381.jpg Pavilon L.