Domů > Novinky > 13. dubna

13. dubna

Protivné primule. (Fejeton)

Vždycky jsem měl rád primule čili prvosenky čili petrklíče. Hlavně ty první jarní (primus = první), jako je Primula auricula, P. denticulata nebo P. rosea. Letos se mi zprotivily, protože z rádia, televize i internetu stále útočí zmatené a velice proměnlivé příkazy, jako by měly být experimentem na občanech, uvězněných ve vlastní zemi, a v ní ještě s omezením pohybu. Některé z těch nestálých a improvizovaně proměnlivých "manévrů" se nezdají být žádnou strategií proti šíření nákazy, spíše zkouškou, zda lze libovolně krotit nevědomé, dezinformované a poplašnými zprávami v obavy uvedené masy. A u toho stále je vidět a slyšet jakýsi dosud neznámý expert a mravokárce Prymula, jemuž bych, pro jeho vysokou lékařskou kvalifikaci, chtěl věřit. Jsem ale rád, že se alespoň píše jinak, než se píše vědecké jméno Primula. Mohlo by se stát, že i velice vzdělaný činovník morálně selže, opustí etiku a pod pláštíkem vědy začne být někým jiným? Obavu lze mít kdykoli, když se místo demokracie ustanoví diktatura. 

Není-li tato obava lichá, a je naopak výstižná, bude se stále a stále jenom bořit, mařit, omezovat, obětovat (tu levé křídlo, tu pravé křídlo, jako v Šíleně smutné princezně), nadlouho naše lidské společenství přestane tvořit hodnoty a pěstovat vzdělanost a kulturu. Ztráta velká, hmotná i duchovní! Takový pesimista, jako jsem já, musí hledat rozum u jiných. Zde jsou zajímavá vysvětlení a naděje, které mi (a doufám nám všem) v momentální situaci dávají:

  • Můžeš podlézt, ale pak se musíš zase narovnat. (Jára Cimrman, reakce na Tyršovo heslo "Přelez, přeskoč, ale nepodlez".)
  • Jestliže charakter národa zůstane zachován, všechno zase obnovíme. (Vladimír Krajina český československý politik, botanik a politický spisovatel (1905 - 1993). Krajinovo heslo vtělené do závěrečného ustanovení Rady svobodného Československa.)
  • Honit se za nemožnostmi je bláznovství. Ale nemožné je, aby špatní lidé nedělali špatnosti. (Marcus Aurelius Antonius, "Hovory k sobě".) 


Tolik tedy k tématu "Primula", což je botanický rod, jehož zmíněné zástupce, kvetoucí nyní v alpinu Botanické zahrady, představuji.

3196.jpg Primula auricula 3197.jpg Primula denticulata 3198.jpg Primula rosea