Domů > Novinky > 15. června

15. června

Kosatce, jež se líbí mně. (Rostliny s příběhy.)

Po vydatných deštích jsem očekával zkázu květů na záhonech s okrasnými kosatci, zvanými "vousaté" či "barbátní" nebo "kartáčkové". Nic se jim nestalo, ale nefotografoval jsem, protože jsem o nich referoval již dvakrát. Napadlo mne však, že bych si mohl zvolit nejzajímavějšího krasavce z celé sbírky. Jako nejobdivuhodnější se mi zdál nejčernější z několika černých šlechtěných kosatců: Iris ´Before The Storm´. Nalezl jsem nějaké informace k tomuto šlechtitelskému zázraku. Ani jsem se nedivil, že je ověnčen několika medailemi a oceněními. 

Nechť si ale nikdo nemyslí, že u nás na Moravě rostoucí (v Čechách jen vysazený) drobný kosatec různobarvý (Iris variegata) vypadá vedle robustního šlechtěného kosatce "jako chudý příbuzný"! Jeho divoká krása je nedostižná. Mně se líbí dvojnásob, neboť naše zahrada jej poměrně dlouho sháněla pomocí mezinárodní výměny semen, kvůli níž každoročně připravuje nabídku zvanou tradičně v latině: Index seminum. (Je to publikace podložená rozsáhlou prací se sběrem, řádným označením, uspořádáním, a nakonec rozesíláním nejrůznějších semen a spór.) Tento teplomilný druh se ze semenáčku vyvíjel řadu let, neboť liberecké klima je pro něj nevhodné, ale nyní kvete v alpinu (blízko u cesty) opravdu pěkný trs. Nyní jsme to my, kdo do světové sítě botanických zahrad nabízí takové rarity, aniž je ochuzována nějaká lokalita v přírodě. Na tom případu tedy stojí za povšimnutí idea, že sbírání rostlin a semen v přírodě je vůči této zubožené nositelce všeho života vlastně sprosťárna! 

3467.jpg Kosatec ´Before The Storm´, dnes právě po dešti. 3468.jpg ´Before The Storm´, nejčernější z černých. 3469.jpg Kosatec různobarvý (Iris variegata)
3470.jpg Index seminum, mezinárodní výměna semen a výtrusů. 3471.jpg Index je také sledovanou reprezentační publikací. (Vnitřní stránky.) 3472.jpg Uvnitř Indexu je zvláště žádaná nabídka výtrusů kapradin.

Třetí kosatec přišel do zahrady před lety se mnou a dnes bohatě kvete v oddělení "Květena mokřadů a vodních zahrad". Je to snad nejstatnější, asi metr vysoký druh z jižní Číny. Roste dobře, ale málo kvete. Přesto býval oblíben a vyskytoval se tu a tam v zahradách a zahrádkách. Nyní jej není vidět. Přivezl jsem jej před 30 lety ze zahrádky svého tatínka, z Libochovic. Nezklamal v tom, že se mu nechce kvést. Letos ale předvedl a předvádí mnoho květů, velkých 11 cm na šířku a 16 cm na výšku. Nejhorší je, že nevím, čím je to vyvoláno. Loňským horkým létem? Letošním vlhkým jarem? Anebo tím, že jsem na podzim trsům přilepšil hnojivem NPK? Anebo kvete jen tehdy, když je třeba nějaké útěchy, když nám všechno zakážou, a navíc dodatečně zmaří lidem radost z prohlídky alespoň strachem, že udělají zahradě problémy, když nebudou disciplinovaní, orouškovaní a stále odhadující vzdálenost vůči bližním? Je-li platná poslední možnost, pak sláva: Příroda ví, co nemá a co má ráda; ona si pachatele tak nějak časem najde a elegantní  ministr zdravotnictví se bude divit, že pomoci proti řádu světa není ani v případě VIP! Ale třebas fungovalo to NPK.

3473.jpg Kosatec Delevayův (Iris delavayi) 3474.jpg Ve vícečetném květenství se většinou otevírají postupně vždy 2 květy. 3475.jpg Květ měří 11 cm na šířku a 16 cm na výšku.